Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató – Kerítésrendszerek Kft.
1. Adatkezelő
A Kerítésrendszerek Kft.
Székhelye: 1173 Budapest, Csabai út 7.
Cg. 01-09-684559
E-mail cím: info@keritesrendszerek.hu
a továbbiakban: Adatkezelő,
Felhasznált weboldalak:
www.keritesrendszerek.hu,
www.gabionok.hu,
www.keritesbolt.hu,
www.utcaikerites.hu,
www.tablaskerites.hu,
www.belatasgatlo.hu,
www.deszkakerites.hu,
www.bejaratkapu.hu,
www.kutyakifuto.hu,
www.oldalkerites.hu,
www.horganyzot.hu,
www.mobilkerites.hu,
www.biztonsagikerites.hu,
www.varosikert.hu,
www.giterboxshop.hu,
www.zsalutamasz.hu,
A fent domain nevek alatt elérhető weboldalak (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal és a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: Felhasználób elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztatób foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

A Felhasználók a Weboldalon háromféleképpen adhatnak meg magukról információkat, adatokat:
- A Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során kifejezeten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok (lásd I. rész.)
- A Weboldal használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a Weboldalra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk (lásd II. rész).
Adatvédelmi tisztviselő: Szabadkai Zsolt, Emdol Kft.
E-mail címe: adatkezelo@keritesrendszerek.hu


2. A kezelt adatok köre
a.) Ajánlatkérés:
A Weboldalon az Ajánlatkérés menüpont alatt a Felhasználónak lehetősége van megadni adatait annak érdekében, hogy tájékoztatást kapjon, árajánlatot kérjen (a továbbiakban: Ajánlatkérés). Az Ajánlatkérés során a következő személyes adatok megadására van lehetőség, ill. szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):
- teljes név*;
- e-mail cím*;
- telefonszám;
- fénykép, rajz feltöltése;
- üzenet.

Adatkezelő a fent jelzet adatokat az ajánlat érvényesség ideje alatt jogszerűen kezeli. Adatkezelő ajánlat kötöttségének időtartama (egyéb közlés hiányában) 1 év.

b.) Webshopon keresztül történő megrendelés:
A Kerítésrendszerek Kft. által üzemeltetett honlapokon a Felhasználónak lehetősége van online megrendelni az általa kiválasztott termékeket. A Felhasználható a Kosár menüpont alatt találhatja meg a kiválaszott termékeket és láthatja a szállítási költséget is. Amennyiben Felhasználó megrendeli a kiválaszott terméket, a Kassza menüpontban (továbbiakban: Megrendelés) a következő személyes adatok megadására van lehetőség, ill. szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):
Számlázási cím:
- Vevő neve*;
- Irányítószám*;
- Város*;
- Utca, házszám*;
Szállítási cím (amennyiben nem egyezik a számlázási címmel):
- Vevő neve;
- Irányítószám;
- Város;
- Utca, házszám;
- Cég esetén adószám / Magánszemély esetén adóazonosító
(2017. január 01-től a 100.000,- Ft-ot elérő és meghaladó ÁFA tartalmú számlákon a vevő adószámát (magánszemély esetén adóazonosítót) is fel kell tüntetni, az Áfa tv. 307 §-alapjánt)
- Válasz email cím*;
- Telefonszám*;
- Üzenet;
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-e alapján Adatkezelő bizonylatok megőrzésére köteles 8 évig. Adatkezelő törvényi kötelezetsége alapján ez időtartam alatt jogszerűen kezel minden olyan Felhasználóra vonatkozó adatot, melyek az ilyen bizonylatokon szerepelnek.

Tudomásul veszem, hogy a Kerítésrendszerek Kft. (1173 Budapest, Csabai út 7.) adatkezelő által a weboldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:
E-mail cím
Telefonszám
Számlázási cím:
- Vevő neve
- Irányítószám
- Város
- Utca, házszám
Szállítási cím:
- Vevő neve
- Irányítószám
- Város
- Utca, házszám

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

c.) Hírlevél feliratkozás:

A Weboldalon a Felhasználónak lehetősége van külön erre rendszeresítet felületen kizárólag az Adatkezelő hírlevelére feliratkozni. Adatkezelő csak azon Felhasználók számára jogosult hírlevelet küldeni, akik feliratkozásukkal hozzájárultak személyi adataik kezeléséhez. A hírlevélre történő feliratkozáshoz a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

- e-mail cím*.

A hírlevélre való feliratkozás esetében a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a megadot e-mail címre küldött hírlevelekben történő aktvitást (megnyitás, katntás) mérje.  A Felhasználó továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne küldjön részére Hírlevelet. A Felhasználó a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a hírlevelek alján elhelyezettt leiratkozásra katntva, vagy a szikora.babett@keritesrendszerek.hu címen, illetve a 1173 Budapest, Csabai út 7. postai címre elküldött levélben (a pontos személyes adatait feltüntetve). Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli a direkt marketing adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld. Ha a hozzájárulás visszavonás kizárólag a direkt marketing célú adatkezelést (Hírlevél küldést) érint, akkor Adatkezelő csak a direkt marketing nyilvántartásból törli haladéktalanul a Felhasználót.
A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 16. életévüket betöltött személyek jogosultak. A 16. életévét be nem töltött Felhasználó esetén, a Felhasználó személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyeztett.

3.) Az adatkezelés célja és időtartama
Adatkezelő a Weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan a következő célokra használja fel az adatokat:

Ajánlatkérés során: Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, ennek keretében kapcsolatelvétel és kapcsolatartás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások, termékek iránt érdeklődő Felhasználóval, Felhasználók tájékoztatása, az Adatkezelő
tevékenységével kapcsolatos észrevételek kezelése.
 

- Megrendelés során: A termékek megrendelésével és szállítási szolgáltatással kapcsolatos információk ismeretében az Adatkezelő pontos árajánlatot tud adni Felhasználó részére. A felhasználói adatok szükségesek a későbbi esetleges panaszkezelés hatékony intézése körében is. 

- A Hírlevélre történő feliratkozás esetén: az Adatkezelővel kapcsolatos ajánlatokról, szolgáltatásokról, akciókról, promóciókról és nyereményjátékokról, termékismertetőkről elektronikus hírlevél, reklámüzenet küldése a Felhasználó által megadot e-mail címre (a továbbiakban együtt: Hírlevél). (Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-118240/2017 .) 

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így
- Ajánlatkérés esetében: annak Adatkezelőhöz történő érkezésétől számítva legfeljebb 1 évig kezeli, illetve, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. Indoklás: az Adatkezelő által elküldött Árajánlat 1 évig érvényes.

- Megrendelés esetében: a fehasználó által elküldöt személyes adatokat 8 évig őrzi meg az Adatkezelő (A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ának (1b bekezdése értelmében).

- Hírlevél küldése esetén: addig kezeli a személyes adatokat, amíg a Felhasználó nem vonja vissza a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, a jelen pontban megjelölt határidő elteltével, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.


4.) A személyes adatok kezelésének jogalapja
Az Ajánlatkérés, a Megrendelés, illetve a Hírlevélre történő feliratkozás során a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulás Felhasználó által bármikor visszavonható.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintet (Felhasználó) hozzájárulásának beszerzése. 

Adatkezelő adatkezelési tevékenységének jogalapja a fenteken túl a törvényi kötelezetségen alapult.


5.) A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adateldolgozás
A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett Adateldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.
Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adateldolgozók végzik:
Tárhely-szolgáltató
Hunet Kft
1145 Budapest, Varsó ut 31.
Árufuvarozó cégek
- PATAKI L Trans Szolg. és Ker. Bt.
1172 Budapest, Abaliget ut 89.
- Magnum Boots Hungary Kft.
2855 Bokod, Tátra ut 71.
- Packy Gábor Dávid E.V.
2143 Kistarcsa, Bathyány ut 7.
Honlapfejlesztéssel kapcsolatos adateldolgozás
EMDOL Stúdió Kft.
1173 Budapest, Csabai út 7.
Adateldolgozó csak az Adatkezelő által meghatározott célok elérése érdekében (pl. könyvelés, marketing tanácsadás, vásárlói elégedettség mérése stb.) kezelhet a Felhasználó személyes adatait, melyeket saját céljai érdekében nem használhat fel.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további Adateldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.
Adateldolgozó adatkezelési tevékenységéért Adatkezelő felelős. Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.


6.) A Felhasználó jogai
Felhasználót az alábbi jogok illetik meg az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban:

Tájékoztatás joga: Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adateldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben a adatkezelo@keritesrendszerek.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 1173 Budapest, Csabai út 7. mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.

Helyesbítés joga: Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén adatkezelo@keritesrendszerek.hu e-mail címen vagy a 1173 Budapest, Csabai út 7. postai címen, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesít az érintetett 

Törléshez, zároláshoz, korlátozáshoz való jog: Felhasználó a fenteken kívül bármikor kérhet az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – az adatkezelo@keritesrendszerek.hu email címén vagy postai úton a 1173 Budapest, Csabai út 7. postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

Törlés helyet az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha jogszabályi előírás alapján (A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ának (1b bekezdés)

Adatkezelőnek kötelező megtartania a Felhasználó adataitt A zárolás elvégzését követően a Felhasználó adataihoz csak a cégjegyzékben bejegyzet cégvezetők férhetnek hozzá. Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránt kérelmét nem teljesít, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránt kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránt kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzet Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

Tiltakozás joga: A Felhasználó tltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezetség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozotsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fent határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Adathordozhatóság joga: Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátota.


7. A weboldal használatával összefüggésben egyébként gyűjtöt információk – cookie-k
7. 1.) Milyen információkat gyűjtünk a Weboldal használatával összefüggésben?
Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon az I. részben írtak szerint kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne. 

A Weboldalra látogatással és az „Elfogadom” gomb megnyomásával valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen II. részében írt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen.  Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak, és amelyeket Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatkus eredményeként rögzít. Az automatkusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatkusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és az általa igénybevett Adateldolgozó (tárhely-szolgáltató) fér hozzá. Ezen adatok különböző technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők.
Az ilyen adatok a következő információkat tartalmazzák:
Cookie-k: a cookie-k rövid szöveg fle-ok, amelyeket a Weboldal küld a felhasználó számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznakt Naplófájlok: az internetböngésző automatkusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint például a
Felhasználó számítógépének IP címe (pl. 110.256.55.01), a Felhasználó által használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa, a domain név, ahonnan a felhasználó a weboldalra látogatott, valamint a felhasználó által, a weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a weboldalon
megnézett tartalmak.
Az Adatkezelő – hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Adatkezelő arra is használja, hogy a weboldal-élményt a felhasználó igényei szerint is alakítsa.

7. 2.) Hogyan használjuk ezeket az információkat?
A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.
Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. Az Adatkezelő a fenteken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról. 
Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban statsztkákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statsztkai adatokat (pl.: látogatók, illetve regisztrálók száma, legnézetebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.


7. 3.) Lehetőség a Cookie-k kikapcsolására
Amennyiben nem szeretné, hogy az Adatkezelő a fentekben írt információkat gyűjtsön Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát.

7.4.) Linkek
Az Adatkezelő a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sért, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.


8. Adatbiztonság
Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védetek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felett, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.
Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazotai, illetve az általa igénybe vett. Adateldolgozó ismerhet meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.
Adatkezelő és az Adateldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az adatkezelő vagy az adateldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag Adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett
adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy hazai jogszabály kötelezi őket.
Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy az adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között:
a) a személyes adatok álnevesítését és ttkosítását;
b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást. Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható intézkedést annak érdekében, hogy az adatok véletlenül
se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fent kötelezetségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.
A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén
– annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálhatót Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják, amiért Adatkezelő szintén nem vállal felelősséget.
Adatkezelő semmilyen körülmények közöt nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzet és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politkai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézet meggyőződésre, az érdek-képviselet szervezet tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.


9. Jogérvényesítési lehetőségek
Adatkezelő a tájékoztatás iránt kérelemnek megfelelően, késedelem nélkül, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett személy erre irányuló kérelmére írásban ad tájékoztatást.
Kifogás esetén, az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül köteles megvizsgálni a kifogás okát, annak megalapozotsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Az adat kijavítása, zárolása, megjelölése és törlése esetén az adatkezelő az érintet személyt köteles értesíteni. Az értesítés mellőzhető, ha ez az érintett személy jogos érdekét nem sért az adatkezelés céljára fgyelemmel.
Ha Adatkezelő az érintett személy helyesbítés, zárolás vagy törlés iránt kérelmét elutasítja, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett személy hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránt kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránt kérelem elutasítása esetén az érintett személyt a bírósági jogorvoslat lehetősége, továbbá a Nemzet Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előt („Hatóság”) panasz tétele illet meg.
Az adatkezeléssel kapcsolatos panasszal – a Hatóság előtt eljárás kezdeményezése és a bírósági jogorvoslat előtt - az érintett személynek célszerű közvetlenül és elsődlegesen Adatkezelőhöz fordulnia a következő elérhetőségek valamenyikén:
Telefon: +36 20/251-0121;
Email: adatkezelo@keritesrendszerek.hu
Postai cím: 1173 Budapest, Csabai út 7.
Amennyiben Adatkezelő és az érintett személy együtműködése nem eredményez jogszerű állapotot, abban az esetben az érintett személynek az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésére:
- a Hatósághoz fordulhat: postacím: 1530 Budapest, Pf.5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; email: ugyfelszolgalat@naih.hu.; honlap címe: htp://www.naih.hu;
- az érintett személy bírósághoz fordulhat a jogai megsértése esetén, illetve amennyiben az adatkezelőnek az adatkezeléssel összefüggően benyújtott kifogás kapcsán meghozott döntésével az érintett személy nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a kifogás megvizsgálására meghatározott legfeljebb 15 napos határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számítot 30 napon belül.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintet személy választása szerint – a per az érintett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint törvényszék előtt is megindítható.


10. Egyéb rendelkezések
Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló EU 2016/679 sz. Rendelet rendelkezései az irányadóak.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

 

Budapest, 2018. április 30
Kerítésrendszerek Kft.
Adatkezelő